danh mục sản phẩm
Thông kê truy cập
Hôm nay: 105
Trong tháng: 2094
Online: 4
Lươt truy cập: 0166114
Dịch vụ
Gia công thủ công chắc chắn, có tính thẩm mỹ dể đặt trong nhàGia công thủ công chắc chắn, có tính thẩm mỹ dể đặt trong nhà ...
Gia công thủ công chắc chắn, có tính thẩm mỹ dể đặt trong nhà Gia công thủ công chắc chắn, có tính thẩm mỹ dể đặt trong nhà ,thanh lập ...
Sản phẩm mới

Tin tức - sự kiện

nhân giống thành công giống cali lai kost kelinci

nhân giống

NHÂN GIỐNG THÀNH CÔNG GIỐNG THỎ CALIKOSTRABITRY.

Hiện nay , trang trại thỏ sơn long đẫ nhân giống thành công giống thỏ calilai thuan Về tên của chúng thì chưa có tên nên chúng tôi gọi là  : calikotrabitry Vì giống loại thỏ của kosttrabitry.
chúng tôi , hiên dang nguyên cứu và lai tạo từ dòng cali thuần chủng , theo phương thức nhân giống Cali  X cali (thuần 2013 ) kết hợp phương thức sút tác của công nghệ gen  .và ko làm ảnh hưởng tính năng vốn có của chúng .
sản phẩm mới chỉ đạt dược 4 cá thể , đang T7 , phát triển tốt , nay chúng đang được theo dõi quản lý theo quy trình nhan giong .nếu đạtthành công trại sẽ nhân rộng  cá thể này vì :
tính trạng đạt 100% thể chất str
kháng bệnh 90% của thỏ bản địa 
cai sữa 42 ngày đạt 950g  vực chi tiêu 500 g của cai sữa 
trân trọng !
Chúng tôi mang đến những chất lượng dịch vụ tối nhất cho bạn